GOTLANDS FOTOKLUBB

Bli medlem i Gotlands Fotoklubb!

 

Vem kan bli medlem?

Alla som är fotointresserade kan bli medlemmar. I klubben finns allt från rena nybörjare till mer erfarna amatörfotografer.

Hur blir man medlem?

Du kan kontakta någon i styrelsen.

Du kan också mejla till info@gotlandsfotoklubb.se. Ange namn, adress, telefonnummer och mejladress.

Vår möteslokal: Folkuniversitetet, Merkuriusgatan 1 i Visby.

Möten säsongen 2022..

27 januari, 24 februari, 24 mars, 28 april, 25 augusti,
29 september, 27 oktober, 24 november och 19 december.
Alltid klockan 19

Vad gör klubben?

Vid månadsmötena träffas vi för att titta på bilder,utbyta erfarenheter, fika och ha trevligt.

Som regel har vi en bildvisare, oftast någon klubbmedlem, men ibland någon utifrån, som visar sina bilder.

Vid mötena genomför vi alltid en tävling kallad "månadens bild" där medlemmarna själva röstar fram de bästa bilderna.

Vi har också fyra digitala tematävlingar per år samt två tävlingar för kollektioner. De inlämnade bilderna bedöms av utomstående, oftast av någon annan fotoklubb.

Klubben ordnar utställningar av medlemmarnas bilder i offentliga lokaler.

En vårutflykt är ett stående och uppskattat inslag i klubbens verksamhet.

Medlemsavgift:  Fullbetalande 200 kr/år, Studerande som är 25 år eller yngre 100 kr/år samt familj 225 kr/år.

Vårt plusgirokonto är 189161-3.